The Sportsclub scoort een gemiddelde beoordeling van 4,5 uit 5 op basis van 74 beoordelingen

Privacyverklaring

PRIVACY POLICY 

The Sportsclub Drachten hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Sportsclub Drachten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • - Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • - Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als The Sportsclub Drachten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens van leden worden door The Sportsclub Drachten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Administratieve doeleinden;
 • - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • - Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • - De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Sportsclub Drachten de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • - Voornaam en achternaam;
 • - Adresgegevens;
 • - Geslacht;
 • - Geboortedatum
 • - Telefoonnummer;
 • - E-mailadres;
 • - Betalingsgegevens
 • - Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • - Informatie met betrekking tot jouw lidmaatschap;
 • - Naam werkgever mits je via jouw werkgever bent aangesloten.

 

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van jouw lidmaatschap. 

 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

The Sportsclub Drachten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • - gegevens over gezondheid
 • - gegevens over gewicht
 • - gegevens over trainingsdoelen
 • - gegevens via wearables

The Sportsclub Drachten gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen The Sportsclub Drachten verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van jouw lidmaatschap door ons verwijderd.  

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • - Het verzorgen van de internetomgeving;
 • - Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

The Sportsclub Drachten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

The Sportsclub Drachten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Sportsclub Drachten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door The Sportsclub Drachten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Sportsclub Drachten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Sportsclub Drachten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Wijzigingen

The Sportsclub Drachten behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. 

 

Functionaris Gegevensbescherming

The Sportsclub Drachten heeft de heer Dennis Emaar aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

 

Contactgegevens

The Sportsclub Drachten

Raai 10

9202 HW Drachten

0512-522777

hallo@thesportsclub.nl

Nieuw rooster

Doe mee met onze nieuwe lessen!

Lees meer

Zomerrooster

Van week 29 t/m 34 hanteren wij een zomerrooster

Lees meer
Meer nieuws

"Mijn ervaring met de Milon is heel positief omdat dat het intensief is en weinig tijd kost."

Gerda Renkema
Auke Veenstra

"Ik heb de rust en regelmaat gevonden en voel mij gelukkig"

Auke Veenstra

"Voldoende aandacht, goede sfeer en deskundige begeleiding."

Abdisalaam
Hendrik van der Klok

"Vanwege een te hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol moest ik kilo’s kwijt en dat is nu bijzonder goed gelukt."

Hendrik van der Klok

"De manier van omgaan met mensen staat jullie te prijzen. Iedereen krijgt veel vitamine A (aandacht)."

Anoniem

"Je kunt jezelf zijn en het personeel is oprecht geïnteresseerd in de klanten. "

Chantal Wouters

"Ik doe de Milon Cirkel nu 2 maanden, voel verandering in mijn lijf qua conditie en spieren. Ik voel me veel fitter en merk het"

Ida Lagendijk

"Ik ben in 8 weken 10 kilo kwijt geraakt. Door de Milon Cirkel en de voedingsbegeleiding."

Benny

"Toen ik mijn doel behaald had voelde ik me een stuk lekkerder in mijn vel en lekker fit."

Anoniem

" Alle medewerkers zijn aardig, de sfeer is heel gemoedelijk en als ik hulp nodig heb dan krijg ik dat."

Anoniem

"The Sportsclub staat voor mij voor sportiviteit, vitaliteit, spontaniteit, gezelligheid en vriendinnentijd"

Nicoline

"Dankzij The Sportsclub voel ik me elke dag topfit. Mede dankzij de geweldige groepslessen!"

Rutger

"Door te sporten bij The Sportsclub voelen wij ons topfit. We believe in fitness! "

Jacco en Joas

"In principe is 2 x Milon Cirkel per 10 dagen voldoende. De Milon Cirkel maakt sporten nóg leuker!"

Nel Aasman

"Bij The Sportsclub is iedereen welkom. Er wordt geen verschil gemaakt in wie, hoe en waarom!"

Iris

"Door de ontspannen sfeer in de club kan ik me goed inspannen en een heerlijk workout doen, elke keer weer."

Anita

"Na elke training zit ik weer vol energie. De trainers zorgen dat ik elke keer alles uit mijn training haal."

Katrina

"Ik had niet zoveel met sporten, maar dankzij The Sportsclub is sporten echt mijn passie geworden."

Yvonne

"Door de instructeurs ka ik veilig sporten met een thuisgevoel. En daar hou ik van!"

Fedde

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.